Info:

 • Ubezpieczamy Twój Biznes
  Ubezpieczamy Twój Biznes

  Ubezpieczamy Twój Biznes

 • Ubezpieczenia pracownicze
  Ubezpieczenia pracownicze
 • Ubezpieczenia rolne
  Ubezpieczenia rolne
 • Ubezpieczenia finansowe
  Ubezpieczenia finansowe
 • Ubezpieczenia majątkowe
  Ubezpieczenia majątkowe

  Ubezpieczamy mienie od wszystkich ryzyk

   

 • Floty samochodowe
  Floty samochodowe

  Ubezpieczenia flot samochodowych przedsiębiorstw

Brokerzy

tel. (022) 431-91-05
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Zapisz

Zapisz

Działamy nieprzerwanie

od 1988 roku

Licencja

zezwolenie Ministra Finansów

nr 39 z 1989 r.

Jesteś tutaj:

Czym się zajmujemy

 • pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia
 • negocjowanie warunków ubezpieczeń i wysokości składek
 • przeprowadzanie analizy i szacunku ryzyka
 • opracowywanie indywidualnych programów ubezpieczeniowych
 • bieżąca obsługa zawartych ubezpieczeń, w tym terminy płatności, wznowienia, zmiany ryzyk, itp.
 • pomoc przy likwidacji szkód i dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
 • doradztwo ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia majątkowe firmy

Dla kogo

W ramach ubezpieczenia majątkowego przedsiębiorca, bądź osoba fizyczna ma możliwość pokrycia stary wynikłej  z nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia jest menie wskazane w umowie ubezpieczania, będące własnością ubezpieczonego, takie jak budynki, wyposażenie, czy sprzęt elektroniczny, ale również środki obrotowe i mienie osób trzecich znajdujące się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia.

Zakres ochrony

Zakres ubezpieczania to najczęściej wymienione i zdefiniowane w polisie zdarzenia.  Istnieje również możliwość zawarcia ubezpieczenia w systemie tzw. „wszystkich ryzyk"  (All Risk ), w którym to towarzystwo nie odpowiada jedynie za zdarzenia zdefiniowane w katalogu wyłączeń.

Suma ubezpieczenia

Suma Ubezpieczania określa maksymalną wysokość odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.  Powinna odpowiadać  faktycznej wartości ubezpieczonego mienia, z uwzględnianiem  podstawy  oszacowania jej wielkości i może to być :

· wartość księgowa brutto

· wartość odtworzeniowa

· wartość rzeczywista (uwzględniająca zużycie techniczne)

Produkty

 · Mienie od wszystkich ryzyk

 • Sprzęt elektroniczny
 • Maszyny od uszkodzeń
 •  Mienie w transporcie (cargo)
 •  Ryzyka budowlano-montażowe
 • Utrata zysku
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność władz spółki
 • Ubezpieczenia rolnicze
 • Ubezpieczenia lotnicze

 

Zapraszamy do współpracy nasi specjaliści  przygotują dla Państwa indywidualny program  oparty na wynegocjowanych warunkach, uwzględniający specyfikę i rodzaj działalności. Pomogą w poprawnym  oszacowaniu wielkości mienia i systemu w jakim powinno  ono  zostać objęte ochroną. W przypadku podmiotów  zobligowanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych gotowi jesteśmy przygotować  i przeprowadzić całość postępowania.  

Bezpieczeństwo i spokój

Czy jesteś absolutnie pewien, ze aktualne ubezpieczenie pokryje wszystkie Twoje straty w sytuacji, której nie przewidziałeś?
 
Jeśli nie, zachęcamy Cię do kontaktu z naszymi specjalistami

Wiedza ekspercka

Skorzystaj z pomocy niezależnych ekspertów, którzy pomogą odnaleźć Ci się w niezliczonej liczbie propozycji oferowanych przez różne firmy ubezpieczeniowe